Privacybeleid

Privacybeleid Mama Habesha

Bedrijfsinformatie

Dit is de website van Mamahabesha.com. Mama Habesha is onderdeel van M.O.G. International BV. (hierna te noemen “Mama Habesha”, “Mamahabesha.com” of “wij”). Ons postadres is Postbus 52104, 3007 LC Rotterdam, Nederland. Ons registratienummer bij de Kamer van Koophandel is 74458493.

Waarom we je gegevens nodig hebben

Wanneer je iets bestelt, hebben we je gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we je bestelling kunnen bezorgen. Maar we gaan altijd zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. We zorgen goed voor ze en houden ze veilig. We vertellen je hier graag wat we met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben. Heb je na het lezen van ons privacybeleid nog vragen, neem dan gerust contact op met onze klantenservice via de contactpagina.

Wijzigingen in dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid is te vinden op www.mamahabesha.com. We raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van deze wijzigingen. Je ziet altijd de laatste wijzigingsdatum hier:

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 17 februari 2022.

We vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Eisen van de privacywetgeving

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dit betekent onder andere dat:

we duidelijk vermelden voor welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken. Dit doen we via deze privacyverklaring;

we onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

we je eerst expliciet om toestemming vragen om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;

we passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

we je recht respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

 

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking

Mama Habesha is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. We raden je aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van deze wijzigingen.

 

Cookies

Op Mamahabesha.com gebruiken wij cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van deze website en Flash-toepassingen daarin wordt meegestuurd en door je browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. In de cookieverklaring van Mamahabesha.com leggen we uit welke cookies worden geplaatst en voor welke doeleinden.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van onze dienst laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven, in het kader van de dienst die je hebt aangevraagd, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

 

Welke gegevens we gebruiken

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden:

Naam en adresgegevens

Telefoonnummer

Factuuradres

E-mailadres

Betalingsgegevens

Geboortedatum

Geslacht

IP-adres

 

Registreren

Voor bepaalde onderdelen van onze dienst moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij de door jou via de gebruikersnaam opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die je bij ons hebt afgenomen.

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij zullen de aan jouw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. Bij vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Je account

Wanneer je een account aanmaakt, worden je naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer gebruikt om automatisch de afrekeninformatie voor toekomstige bestellingen in te vullen.

 

Bewaartermijn gegevens

In het algemeen bewaren wij informatie over jou zolang we deze nodig hebben voor het doel waarvoor we deze verzamelen en gebruiken. We zijn niet wettelijk verplicht om deze te bewaren. We bewaren bestelgegevens tot maximaal 7 jaar voor fiscale en administratieve doeleinden. Deze informatie omvat je naam, e-mailadres en factuur- en verzendadressen. Je kunt op elk moment verzoeken om je gegevens te laten verwijderen door contact op te nemen met onze klantenservice.

 

Reacties en beoordelingen

Wij bewaren ook reacties of beoordelingen als je deze achterlaat.

 

Contact met klantenservice

Als je vragen hebt en contact opneemt met onze klantenservice, kunnen we aantekeningen maken en bewaren.

 

Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij je persoonsgegevens voor de afhandeling daarvan (denk aan betaling en verzendgegevens). Indien nodig voor een goede afhandeling kunnen wij je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken.

 

Commerciële boodschappen

Naast de informatie op onze website kunnen wij je op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

per e-mail

via sociale media

 

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Je e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees.

 

Bewaren van gegevens bij contact

Als je een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Gebruik van Mailchimp

Wij gebruiken Mailchimp-software om onze nieuwsbrieven en nieuwsbriefabonnees te beheren en hebben een verwerkersovereenkomst met hen afgesloten. Meer informatie over het privacybeleid van Mailchimp is te vinden op deze pagina: https://mailchimp.com/legal/privacy/

 

Locatiegegevens

Indien nodig voor de dienst, kunnen wij locatiegegevens (GPS) van je verzamelen. Hiervoor wordt op dat moment je toestemming gevraagd.

 

Verwerking van locatiegegevens door derden

Deze (locatie)gegevens kunnen ook worden opgeslagen en verwerkt door de aanbieder van bijvoorbeeld de navigatie-/kaartensoftware, zoals Google Maps, maar de gegevens kunnen bijvoorbeeld ook door Google of Apple zelf worden gebruikt. Hier hebben wij geen invloed op. Wij raden je aan de relevante privacyverklaringen van de betreffende aanbieder te lezen.

 

Verstrekking aan derden

Wij kunnen je gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners leveren op basis van je persoonsgegevens maatwerk advertenties. Deze partners zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst. Deze partners kunnen je gegevens gebruiken voor hun eigen marketingdoeleinden. Deze partners kunnen je zelfstandig benaderen voor acquisitiedoeleinden.

 

Social media buttons

Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze gegevens. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en laten wij de IP-adressen niet anonimiseren. Je kunt het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief je IP-adres) voorkomen door de zogenaamde “opt-out browser add-on” te downloaden en te installeren via de volgende link: tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics vind je via de volgende link: https://www.google.com/intl/nl_ALL/analytics/learn/privacy.html

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken en zijn beveiligd met een SSL-certificaat en https-verbinding.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Betalingen

Wij verzamelen informatie over je tijdens het afrekenproces in onze winkel.

 

Verzamelde gegevens bij bestellingen

Wanneer je producten bij ons bestelt, vragen wij je om informatie te verstrekken, waaronder je naam, factuuradres, verzendadres, e-mailadres, telefoonnummer, creditcard/betalingsinformatie en optionele accountinformatie, zoals een gebruikersnaam en wachtwoord. Wij gebruiken deze informatie voor de volgende doeleinden:

 

Om je informatie te sturen over je account en bestelling

Om te reageren op je verzoeken, waaronder terugbetalingen en klachten

Om betalingen te verwerken en fraude te voorkomen

Om je account voor onze winkel in te stellen

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het berekenen van belasting

Om ons winkelaanbod te verbeteren

Om marketingberichten naar je te sturen, indien je hiervoor kiest